Kötelező nyilvánosság

 

 

GINOP Plusz-3.2.1-21

Program megnevezése: 

„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról”

A kedvezményezett neve: 

MEDI-CSI 2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

 
A képzések elnevezése és célja:
1. Időgazdálkodás: A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsanak olyan technikákat, amelyekkel képesek a munkaidőt az aktuális feladatoknak megfelelően strukturálni és egymás között úgy megosztani, hogy kevesebb energia és idő befektetéssel, több kreativitással végezzék munkájukat.  Ez a tudás, a kreativitás és a személyiség egészének fejlődésével a cég számára hatékonyabb munkavállalókat eredményez.További cél, hogy a résztvevők elsajátítsák a tudatos időgazdálkodás módszereit, képesek legyenek megfelelően priorizálni a feladatokat és betartani a határidőket, mellyel személyes hatékonyságukat növelni tudják.
 
2. Kommunikáció: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák a különböző kommunikációs technikákat és tudatosan alkalmazzák azokat. Ezen tudás birtokában képesek az egészségügyi ellátó személyzet – páciens találkozások során, a hatékonyabb információáramlás segítségével a kitűzött célokat könnyebben elérni.  Ez a tudás, a kreativitás és a személyiség egészének fejlődésével a cég számára hatékonyabb munkavállalókat eredményez.

További cél, hogy a tudatosan alkalmazott kommunikációs technikák a képzésben résztvevők minden életterületén megnyilvánuljanak.

 
A szerződött támogatás összege: 4.656.652 Ft
 
A képzések részletes bemutatása: 
1. Időgazdálkodás: 

60 óra elmélet főbb témakörei

·       A munkavégzés hatékonyságának mérése, alapfogalmak (https://jobctrl.com/LandingPage/downloads/JobCTRL_filozofia.pdf)

·       A munkavégzés jelenlegi gyakorlatának felmérése,

·       A munkamódszerek hatása a munkavégzés hatékonyságára, az eddig alkalmazott hatékony megoldások elemzése

·       A munkaidő strukturálása, ennek változásai

·       A munkaidő kihasználását befolyásoló tényezők: fizikai, kommunikációs és szociális környezet, ezek hatása a munkavállalóra – elmélet és saját élmény, értékrend

·       Az emberi erőforrás hatékonyságának mérése

·       Kommunikációs csatornák ismertetése

·       A munkahely hatása a szervezetünkre, pszichoszomatikus megbetegedések - kiégés

·       Az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolata, működési mechanizmusa

·       Hétköznapi stressz, munkahelyi stressz – kérdőív töltése

·       Post-covid mentális állapotok – kérdőív

·       Stresszcsökkentő módszerek bemutatása

·       Szorongást keltő helyzetek felismerése, megelőzése, kezelése a munkahelyen

·       A munkavégzés perspektívái, motivációs tényezők

·       Az időgazdálkodás mennyiségi és minőségi szempontjainak bemutatása

·       Problémadefiníció / Diagnózis

·       Alap Időegység meghatározása

·       Életterületek differenciálása időveszteség szempontjából

·       A célok szerepe a hatékony időgazdálkodás során

·       Időrablók részletes tárgyalása  

·       Módszertani innovációk: időgazdálkodási elvek, törvények, technikák, rendszerek célzott bemutatása és összefoglalása

·       Halogatás Tipológiák és lehetséges ellenszerük

·       Idő Attitűd fejlesztési lehetőségei, 6 óra attitűd bemutatása

 

60 óra gyakorlati oktatás:

1.     alkalom: elméleti tananyag összefoglalása, kérések, válaszok

2.     alkalom: szituációs és kreatív tréning foglalkozások

3.     alkalom: példák gyűjtése az eddig használt időigényes és kevésbé hatékony helyzetekről, ezek elemzése, új probléma megoldási lehetőségek felvetése egyénileg, majd ugyanez csoportosan új hatékony probléma megoldó módszerek kidolgozása, folyamatábrák segítségével gyakorlása.

4.     alkalom: a jelenleg alkalmazott kommunikációs módszerek felismerése, elemzése, buktatói

5.     alkalom: Időrablók részletes tárgyalása és lehetséges ellenszereik megkeresése

6.     alkalom: Egyéni akcióterv készítése, beszámolók és megbeszélés

7.     alkalom: légzési technikák, mozgásos gyakorlatok – napi szinten és a munkahelyen, a munkahelyi környezet figyelembe vételével

8.     alkalom: munkahelyi időstruktúra meghatározása, közös felépítése, munkaidő-felhasználás elemzése, új módszer kidolgozása

9.     alkalom: elért eredmények részletes átbeszélése, beavatkozási lehetőségek feltérképezése, a végleges munkahelyi időgazdálkodás rögzítése

10.  alkalom: a képzés összefoglalása, esetmegbeszélések, elméleti tudás felmérése, értékelése

2. Kommunikáció:

o   Kommunikáció alapfogalmai

o   Kommunikációs modellek

o   Kommunikációs csatornák ismertetése

o   A kommunikáció változásai (technika)

o   Érzelmek hatása a kommunikációra

o   Beszédtechnika

o   Metakommunikáció

o   Kreatív kommunikáció

o   Asszertív kommunikáció

o   A kommunikáció gátjai

o   Eysenck-féle személyiség tipológiai teszt  és/vagy Thomas- Kilmann teszt alkalmazása

o   Nehéz helyzetek felismerése és megoldás lehetősége – asszertív kommunikáció gyakorlása

o   Jelenlegi gyakorlat felmérése a kollektívában, erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei (SWOT analízis)

o   A jelenleg alkalmazott kommunikációs módszerek felismerése, elemzése, buktatói

o   A SWOT analízis során feltárt eredmények alapján szükséges változtatások elemzése megvalósíthatósága, beépítése a napi gyakorlatba

o   Kérdőív segítségével a betegek, hozzátartozók visszajelzései a jelenlegi kommunikációs stratégiánkról és ennek változásának követése a képzés hatására

A képzések dátumai: 
1. Időgazdálkodás: 2023.03.01-2023.07.31.
2. Kommunikáció: 2023.08.01-2023.11.15.

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program: 

EFOP-1.8.2-17-2017-00020

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése.

 


 

Tájékoztató a projektről

 

Kedvezményezett neve: MEDI-CSI 2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt. (6794 Üllés, Arany János utca 25.)

Konzorciumi partnerek: Preventiv Team 2000 Egészségügyi Szolgáltató Kft., Dr. Ország Orsolya Mária egyéni vállalkozó, Vincéné Dr. Takács Ildikó egyéni vállalkozó, Ancilla-Med Háziorvosi Kft. 

Támogatás összege: 109 026 090 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt bemutatása: A két felnőtt bordányi háziorvosi praxis, a két üllési háziorvosi praxis és a forráskúti háziorvosi praxis konzorcium keretein belül két éves programot indított, melynek alapvető célja a korszerű, célzott rizikó alapú szűrővizsgálatok lebonyolítása volt, különös tekintettel a legelterjedtebb, népegészségügyi problémát okozó állapotok, betegségek korai felismerésére. A betegség megelőző állapotok felfedését követően terápiás csoportok kialakítása történt, a legmodernebb életmód, egészségnevelési, dietetikai , mozgásterápiás, és lelki egészség tanácsadási módszerek alkalmazásával az egészséges életmód és betegség megelőzési ismeretek hatékony elsajátítása céljából.

A program lényeges eleme volt, hogy a három község területén működő öt praxis mintegy csoportpraxisként egyeztetett szakmai programban, állandó, egyenlő minőségű, beteg, illetve kliens közeli ellátást nyújtson, szakképzett további munkatársak bevonásával.
A projekt célja teljesült a célzott szűrések népszerűsítéséve, a szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosításával, a betegség-megelőző állapotok feltárása jelentőségének tudatosításával, az
egészséges életmód, az egészség megőrzésének propagálásával. 


Befejezés dátuma: 2020.február 29.

 

 

2020. 2. 4. - sajtóközlemény
2019. 11. 18. - sajtóközlemény


 

2019. 10. 28. - sajtóközlemény


 


 
2019. 9. 16. - sajtóközlemény


 2019. 7. 15. - sajtóközlemény2019. 6. 17. - sajtóközlemény


 
2018. 10. 27. - sajtóközlemény


Helyszín: Déryné Művelődési Ház - Üllés

Időpont: 2018.október 27-én, 9-15-óráig
8:30 Regisztráció, ahol mindenki kap ajándékot
9:00 Megnyitó, Juhász Attila alpolgármester
9:10 Kerékpártúra Dr. Takács Ildikóval (kerékpár, láthatósági mellény)
Reggeli frissítő kocogás Dr. Ország Orsolyával (sportöltözet, sportcipő)
Átmozgató torna Ádám Patrícia gyógytornásszal (kényelmes öltözék)
10:10 visszaérkezés a rendezvény helyszínére
10:30 Előadások
Dr. Vereczkey Csaba: Prevenciós program, kérdőívek
Dr. Csonka Erika: A víz csodája
Dr. Frányó Ildikó: Egészségmegőrzés otthon
Ádám Patrícia: Hogyan tegyük élhetőbbé az életet?
Fábiánné Dr. Kiss Ilona: Gyógynövények az egészségmegőrzésben.
Szenteczki Magdolna: Mit tudnak az élelmiszereink?
12 -13:45 egészséges és finom ételek kóstolása Rácz György munkatársai segítségével
14 - TEVAgy a hős– hogy bárkiből válhasson életmentő hős!
14:45 Zárás

A program teljes ideje alatt lehetőség van egészségügyi állapotfelmérő kérdőív kitöltésére.
Szeretettel várunk mindenkit!

Dr. Csonka Erika

családorvos
Üllés, II. számú háziorvosi körzet

 


 
2018. 3. 20. - sajtóközlemény

„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című pályázat finanszírozásában a két felnőtt bordányi háziorvosi praxis, a két üllési háziorvosi praxis és a forráskúti háziorvosi praxis konzorcium keretein belül két éves programot indít. Célja a korszerű, célzott, rizikó alapú szűrővizsgálatok lebonyolítása, különös tekintettel a legelterjedtebb, népegészségügyi problémát okozó állapotok, betegségek korai felismerésére. A program a betegség megelőző állapotok felfedését követően a legmodernebb életmód, egészségnevelési, dietetikai, mozgásterápiás, és lelki egészség tanácsadási módszerek alkalmazásával az egészséges életmód és betegség megelőzési ismeretek hatékony elsajátítását célozza meg. 

A program lényeges eleme, hogy a három község területén működő öt praxis, mintegy csoportpraxisként, egyeztetett szakmai programban, állandó, egyenlő minőségű, beteg, illetve kliens közeli ellátást nyújt dietetikus, gyógytornász, és egyéb szakképzett munkatárs bevonásával.

A projekt célja a célzott szűrések népszerűsítése, a szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása, a betegség megelőző állapotok feltárása, jelentőségének tudatosítása, az egészséges életmód, az egészség megőrzésének propagálása.

A program célcsoportja a teljes lakosság, így mindenkit várunk programjainkon melyekről folyamatos tájékoztatást adunk a helyben szokásos módokon és a www.medicsi.hu weboldalon.

 

Dr. Vereczkey Csaba
háziorvos
szakmai vezető


 


 
2018. 3. 1. - kapcsolatfelvétel
 

"Vigyázz a testedre! Ez az egyetlen hely, ahol élhetsz." Jim Rohn ezen mottó jegyében kezdtük el az EFOP-1.8.2-17-2017-00020 kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” című pályázat keretében ingyenes egészségmegőrző, betegségmegelőző programot. Bordány, Forráskút, Üllés felnőtt háziorvosi praxisaiban közel egy éve közösen dolgozunk azon, hogyan lehetne ezt a leghatékonyabban tenni. A program 20 hónapon keresztül tart, addig a lakosság minimum 20%-nak szűrését végezzük el. A kiszűrteknek lehetőséget biztosítunk a rizikófaktorok megértésben és elhárításában egyaránt. Segítségünkre van ebben egy tapasztalt dietetikus egy lelkes gyógytornász szakember.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy személyesen a rendelőben, vagy a 62/282-052 telefonszámon, és - főként - a medicsi.szures@gmail.com címen, vagy a Medicsi szűrés facebook csoportunk segítségével jelentkezzen!

Egy lépéssel előtte és akkor nem kell úgy éreznünk, hogy eső után köpönyeg!

Dr. Csonka Erika
családorvos
Üllés, II. számú háziorvosi körzet