Dr. Csonka Erika

Czékusné dr. Csonka Erika Gabriella vagyok a Medi-Csi 2000. Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság alkalmazásában álló családorvos.
A Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1988-ban szereztem diplomát. Ezt követően a kiskunhalasi Semmelweis Kórház Gyerekosztályán dolgoztam, és 1992-ben Csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát tettem.
1994 májusától a II.sz. háziorvosi rendelőben vagyok az Üllési lakosok egy részének családorvosa. 1998-ban háziorvostan szakvizsgát tettem. Rendszeresen továbbképzem magam.
2005. óta részt veszek a Szegedi Tudományegyetem ÁOK hallgatók, szakorvos jelöltek, diplomás ápolók és védőnők egészségügyi felsőfokú szakképzésében. Jelenleg 2014-ben egy szakorvosjelölt tölti nálunk 10 hónapos gyakorlatát és egy rezidensnek vagyok még mentora.
Felkérésre „A családorvos egészségnevelő tevékenysége”  címmel egy könyv fejezetet írtam, ami még nem jelent meg.
2011-ben „A kommunikáció és az életmód szerepe a szűrésben” a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja projekt keretében „A team munka erősítése a praxison belül” és „Kapcsolatok kialakítása  az alapellátáson kívüli egyéb prevenciós kulcsszemélyekkel” előadások megtartásával részt vettem az országos  szakorvos képzésben, összesen 4 helyszínen.
1994. óta munkatársaimmal mi is évente részt veszünk az Egészségvédelmi Hét megszervezésében. Az elmúlt év őszén 45 féle egészségvédelmi, egészségnevelő, oktató ill. szociális programot szerveztünk a Községi Egészségterv célkitűzéseinek megfelelően.
2010-ben létrehoztuk Üllésen a Cukorbeteg és életmód klubbot, ahol rendszeresen tartok előadást. 2013-ban „Te hogyan csinálod?” címmel Egészségklubot hoztunk létre a Gyermekjóléti Szolgálat  és a Közösségi Pszichiátriai Gondozó vezetőinek segítségével, ahol havonta tartunk összejöveteleket.
Bölcsőde és iskolaorvosi munkámat folyamatos prevenció és egészségnevelés szem előtt tartásával végzem. Szorosan együttműködöm a területi védőnőkkel is.
Praxisunkban holisztikus szemléletű orvoslás folyik, a hagyományos orvoslás mellett homeopátia, és természetgyógyászat alkalmazásával.  Jelenleg 2 főállású szakasszisztens és egy adminisztrátor segítségével a betegek gyógyítása mellett folyamatos betegoktatást is végzünk. Minden segítséget igyekszünk megadni, hogy a lehető legtöbb ember teljes értékű, minél hosszabb, egészséges életet éljen.

Dr. Csonka Erika
háziorvos